Studia przez Internet

E-learning WSP Korczak

E-learning


Nauka - najcenniejsza, a zarazem tak bardzo nam potrzebna. Bez niej człowiek byłby pusty, zgaszony niczym świeczka, a jego płomień mądrości nigdy by nie zapłonął. Dlatego też od zarania dziejów człowiek starał się odkrywać to, co nieodkryte, poznawać to, co nie zostało poznane i zgłębiać to, co niezrozumiałe. Poprzez naukę odnosił kolejne sukcesy. I to właśnie ona stała się fundamentem do budowania lepszego świata. Dlatego też powinna być powszechna dla wszystkich, którzy noszą w sobie jej potrzebę. Dotyczy to nie tylko nauki na poziomie szkoły podstawowej czy średniej, ale też na poziomie szkolnictwa wyższego, które stoi na straży tradycyjnych wartości, uczy walki o nie i kształtowania zgodnej z nimi rzeczywistości.

Bo studiować powinien każdy, kto tego pragnie

Wychodząc z takiego założenia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka stała się prekursorem kształcenia na odległość w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia jest jedną z niewielu, które oferują studia online, czyli możliwość zdalnego uczenia się. System ten wprowadzony został w oparciu o doświadczenie wielu prestiżowych uczelni, które od lat także w ten sposób kształcą swoich studentów. Po uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech czy Stanach Zjednoczonych przyszedł czas także na Polskę. Bo Polacy też zasługują na warunki, które pozwolą im podjąć studia bez względu na sytuacje życiowe, które w trybie tradycyjnym podjęcie to uniemożliwiały.

Studia przez Internet - czy naprawdę warto?

A może pytanie powinno brzmieć, czy studia w systemie e-learning gwarantują studentom taki sam poziom i takie same możliwości, jak studia tradycyjne? Odpowiadając na to pytanie, należy podkreślić, że studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie są samodzielną formą realizacji studiów, a jedynie wspomagają proces prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych metod teleinformatycznych. W związku z tym przekazywana wiedza jest dokładnie taka sama, jak w przypadku tradycyjnego systemu studiowania. To, że słucham wykładu za pomocą platformy e-learningowej nie oznacza, że mniej zostanie mi przekazane i mniej z tego zrozumiem. W toku studiów przez Internet studenci są zobowiązani do realizacji pełnego programu, łącznie z przewidzianymi praktykami. Nie jest więc on ani uboższy, ani mniej atrakcyjny. Jest dokładnie taki sam.

Program realizowany po prostu w inny sposób

Program jest dokładnie ten sam, co w przypadku tradycyjnych form studiowania, lecz realizowany jest za pomocą innowacyjnych metod i technik. Dzięki nim udaje się ograniczyć liczbę zjazdów odbywających się na uczelni. Ich wprowadzenie w system szkolnictwa wyższego otwiera drzwi na studia tym wszystkim osobom, które do tej pory miały je zamknięte przez ograniczenia przestrzenne czy czasowe. Jest to ogromna szansa uzyskania wykształcenia wyższego przez osoby, które do tej pory poddawały się tym ograniczeniom, m.in. kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne czy osoby, których pogodzenie życia zawodowego, czy rodzinnego z nauką było niemożliwe.
Czemu właśnie WSP im. Janusza Korczaka?

Ponieważ:

• uczelnia staje się niezwykłą inspiracją do podejmowania działalności prospołecznej i samodoskonalenia, które oddają w pełni charakter bycia pedagogiem;

• wiedza merytoryczna idzie tu w parze z promowaniem wrażliwości społecznej, zachowań prozdrowotnych czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, którzy nie tylko posiadają doskonałą wiedzę, ale też potrafią ją doskonale przekazać; uczelnia wdrożyła ponadto system edukacji oparty na metodach tutoringu, mentoringu i coachingu. Tutoring to zajęcia mające na celu odkrycie talentów studenta, a następnie ich ukształtowanie i wzmocnienie. Mentoring i coaching służą natomiast wyznaczeniu ścieżki samodoskonalenia studenta i systematycznemu realizowaniu jej poprzez osiąganie kolejnych celów;

• program studiów uczy przede wszystkim praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, a wiedza książkowa staje się jego uzupełnieniem, dzięki czemu absolwent po ukończeniu studiów jest doskonale przygotowany do pracy zawodowej;

• w ramach projektów EFS studenci uczestniczą także w kursach z kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości, czyli umiejętności, które dziś są bardzo wysoko cenione na rynku;

• uczelnia umożliwia naukę zdalną w ramach systemu Kształcenia na Odległość, odbywającego się za pomocą platformy e-learningowej;
• otwierają się przed Tobą doskonałe perspektywy zawodowe.Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Człuchów czy Olsztyn to miasta, gdzie pedagogika, w tym pedagogika specjalna , stają się kierunkami przyszłości. Dobry pedagog, na miarę człowieka renesansu, jest dziś niemalże na wagę złota. Decydując się na studiowanie pedagogiki nie tylko rozwijamy własne horyzonty, ale zaczynamy pełnić niezwykle ważną misję. Opiekując się drugim człowiekiem, prowadząc go czy kształcąc nie tylko wykonujemy swoje obowiązki, ale też doznajemy ogromnego zaszczytu i wyróżnienia, które przejawiają się wpływem, jaki mamy na kształtowanie się jego osobowości.

Studia na kierunku pedagogika, w tym pedagogika specjalna, to kierunek dla ludzi, którzy odnajdują w sobie misję, jaka na osobie pedagoga spoczywa. Jeśli i Ty ją w sobie odczuwasz, podejmij studia na WSP im. J. Korczaka na kierunku pedagogika - Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Człuchów czy Olsztyn to miasta, w których możesz podjąć naukę.